Функції властивостей - реферат

Реферат на тему:

Функції властивостей


Функції властивостей призначені для керування властивостями, пов’язаними із знаками. CDR - елемент знака вказує на перечень властивостей, який містить властивості та прапорці (див. розділ ?????).

Перечень властивостей - це ASSOC-список (ASSOCiation) ключей властивостей, об’єднаних у пари зі значеннями властивостей (див. Опис ASSOC у розділі Функції властивостей - реферат 4.1). Оскільки прапорці - це атоми у списку властивостей, вони можуть відрізнятися від властивостей.

Функції властивостей та прапорців полегшують процес побудови динамічних баз даних, з яких інформація може просто та швидко вибиратися.

Розглянемо, як можна працювати зі перечнем властивостей знака. Його можна по необхідності створювати, обробляти та видаляти. Властивості знака є глобальними Функції властивостей - реферат, тобто доступними з довільної точки програми, поки вони не будуть очевидно змінені чи видалені. Використання знака в якості змінної чи імені функції не впливає на перечень властивостей.


Функції властивостей керують властивостями знаків. CDR - елемент знака вказує на перечень властивостей. Разом з функціями флагів вони полегшують процес побудови динамічних баз Функції властивостей - реферат даних.


1. (PUT ). У перечень властивостей кладеться значення відповідно до вказівника .


(DEFUN PUT (SYM KEY OBJ)

((NULL (ASSOC KEY (CDR SYM)))

(RPLACD SYM (ACONS KEY OBJ (CDR SYM)))

OBJ)

(RPLACD (ASSOC KEY (CDR SYM)) OBJ)

OBJ)


$ (PUT ‘capital ‘usa ‘washington) $ (SETQ capital ‘world)

$ (PUT ‘capital ‘germany ‘bonn) $ (PUT ‘world ‘ocean ‘atlantic)

$ (PUT Функції властивостей - реферат ‘capital ‘england ‘london)


$ (CDR ‘capital)

((ENGLAND . LONDON) (GERMANY . BONN) (USA . WASHINGTON))


$ (CDR capital)

((ocean . atlantic))


$ (CAR ‘capital) $ capital

world world


2. (GET ). Повертає значення властивості, яке відповідає відповідно до вказівника . Якщо такового вказівника не існує, то повертається NIL.


(DEFUN GET (SYM KEY)

((NULL (ASSOC KEY (CDR SYM))) NIL)

(CDR (ASSOC Функції властивостей - реферат KEY (CDR SYM))) )


Якщо змінна capital має властивості, які їй були надані у попередньому прикладі, то:


$ (GET ‘capital ‘england) $ (GET 'capital 'germany)

london bonn


3. (REMPROP ). Видалення зі перечня властивостей властивості, яка відповідає . Повертається старе значення властивості, якщо воно знайдено, та NIL – інакше.


(DEFUN REMPROP (SYM KEY)

((ATOM (CDR SYM)) NIL Функції властивостей - реферат)

((EQUAL (CAADR SYM) KEY)

(SETQ KEY (CDADR SYM))

(RPLACD SYM (CDDR SYM))

KEY )

(REMPROP (CDR SYM) KEY) )


Нехай знак capital має три попередні властивості.


(REMPROP ‘capital ‘germany)

bonn

(REMPROP ‘capital ‘usa)

washington

(CDR ‘capital)

((england . london))

4.2. Функції розпізнання


Функції розпізнання — це твердження, які використовуються для розпізнання або ідентифікації об’єктів даних Функції властивостей - реферат muLisp. Ці функції мають тільки один аргумент, а повертають булеве значення. Вони розпізнають об’єкт, який може мати довільну структуру. Ми вже розглянули деякі функції розпізнання: SYMBOLP, INTEGERP, NUMBERP, ATOM, LISTP, NULL. Розглянемо інші.


(ZEROP obj). Повертає Т, якщо obj — число 0.

(PLUSP obj). Повертає Т, якщо obj — додатне ціле число.

(MINUSP Функції властивостей - реферат obj). Повертає Т, якщо obj — від’ємне ціле число.

(ODDP obj). Повертає Т, якщо obj — непарне ціле число.

(EVENP obj). Повертає Т, якщо obj — парне ціле число.


Функція (ASCII sym) повертає ASCII-код знака sym. Функція (ASCII num) повертає знак, ASCII код якого дорвейівнює числу num. Для того, щоб визначити Функції властивостей - реферат, чи є знак sym літерою, можна використати функцію:

(< (ASCII ‘a) (ASCII sym) (ASCII ‘z)).

Оскільки muLisp не розрізняє малі та великі літери, то (ASCII ‘s) = (ASCII ‘S) для будь-якого знака s. Функція ISCHAR розпізнає літери. Для знаходження ASCII кодів знаків, які позначають цифри, необхідно використовувати одинарний Escape Функції властивостей - реферат-символ.


$ (DEFUN ISCHAR (char) $ (ASCII ‘f) $ (ASCII 70)

(<= (ASCII ‘a) (ASCII char) (ASCII ‘z)) ) 70 F


$ (ASCII ‘\9) $ (ASCII 57)

57 \9


Наступні функції дають можливість розпізнавати символи та числа.


(ALPHA-CHAR-P ) – повертає T, якщо – літера.

(NUMERIC-CHAR-P ) – повертає T, якщо – цифра.

(ALPHANUMERICP ) – повертає T, якщо – літера або цифра.


$ (ALPHA-CHAR-P Функції властивостей - реферат W) $ (ALPHA-CHAR-P \3) $ (ALPHA-CHAR-P ~)

T NIL NIL


$ (NUMERIC-CHAR-P W) $ (NUMERIC-CHAR-P \3)

NIL T


$ (NUMERIC-CHAR-P ~) $ (ALPHANUMERICP W)

NIL T


$ (ALPHANUMERICP \3) $ (ALPHANUMERICP ~)

T NIL


Зазначимо, що знак проміжку (‘ ‘ ) є літерою.funkcii-neverbalnogo-obsheniya.html
funkcii-obrazov-proshlogo-v-politicheskoj-kulture.html
funkcii-obyazannosti-otdeleniya.html